+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Blog

Konečný užívateľ výhod – povinný zápis do Obchodného registra

S účinnosťou od 1.11. 2018 nadobudla platnosť novela zákona č. 297/2008z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. KTORÝCH SUBJEKTOV SA NOVELA TÝKA? Vyplýva z nej povinnosť  pre všetky právnické osoby, ktoré nie sú predmetom verejnej správy ani eminentom cenných papierov na regulovanom trhu, zapísať konečného užívateľa výhod do Obchodného […]Čítaj viac
No ResponseShare