+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Založenie nadácie

Nadácia je právnická osoba slúžiacia verejnoprospešnému účelu, čo musí byť preukázané v Nadačnej listine . Základné imanie musí byť minimálne 6638 € a musí byť tvorené peňažným vkladom alebo vkladom nehnutenosti ( ocenenej znaleckým posudkom ).

Informácie

  • Cena nezahŕňa poplatok za vyhotovenie prípadného znaleckého posudku.
  • Lehota na rozhodnutie o zápise nádacie je 30 dni.

Máte záujem o založenie nadácie za výhodnú cenu?