+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Založenie občianskeho združenia

Občianske združenie je právnickou osobou založenou s určitým poslaním alebo za účelom dosiahnutia určitého presne definovaného cieľa . Ciele OZ nesmú mať komerčný, politický a náboženský charakter.

Cena zahŕňa

  • vypracovanie Stanov OZ  a všetkých potrebných príloh
  • registračný poplatok
  • zápis do registra a pridelenie IČO

Máte záujem založenie občianskeho združenia za výhodnú cenu?

  • Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  • Návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania. Register Občianskych združení je vedený na ministerstve vnútra.
  • Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické aj právnické osoby.