+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Zrušenie spoločnosti, výmaz z Obchodného registra, zlúčenie, splynutie spoločnosti.

Nevykonáva Vaša spoločnosť žiadnu činnosť ? Nechcete zbytočne platiť  novozavedenú daňovú licenciu ? Alebo chcete Vašu spoločnosť zlúčiť s inou spoločnosťou ?

Okrem možnosti výmazu z Obchodného registra Vám ponúkame aj sprostredkovanie predaja Vašej spoločnosti, pri ktorom nebudete mať  žiadne náklady spojené s prepisom v Obchodnom regostri.

Neváhajte nás kontaktovať pre vypracovanie ponuky.