+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Konečný užívateľ výhod – povinný zápis do Obchodného registra

S účinnosťou od 1.11. 2018 nadobudla platnosť novela zákona č. 297/2008z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. KTORÝCH SUBJEKTOV SA NOVELA TÝKA? Vyplýva z nej povinnosť  pre všetky právnické osoby, ktoré nie sú predmetom verejnej správy ani eminentom cenných papierov na regulovanom trhu, zapísať konečného užívateľa výhod do Obchodného […]
Čítaj viac

KONIEC DAŇOVÝCH LICENCIÍ

Ak si založíte spoločnosť dnes ( 01 / 2017 ), daňovú licenciu už nebudete platiť. Národná rada SR v novembri minulého roka schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa daňová licencia ruší od 1.1.2018. Posledným zdaňovacím obdobím, za ktoré sa daňová licencia bude platiť  je tak rok 2017. Existujúce spoločnosti ( založené v roku 2016 a skôr ) […]
Čítaj viac

Založenie s.r.o. od 1.1. 2016 bez preukazovania 5000 eur // ľahšia registrácia k DPH

Nové pravidlá preukazovania splatenia základného imania pri vzniku obchdonej spoločnosti od 1.1.2016 Daňová licencia sa osvedčila v praxi. Štát vybral na dani z príjmu právnických osôb viac, ako za predchádzajúce roky . Okrem blížiacich sa parlamentných volieb, toto bude zrejme jeden z dôvodov, prečo od 1.1. 2016 opäť nebude potrebné preukazovať základné imanie ( u […]
Čítaj viac

Jednoeurové základné imanie s.r.o..

Parlament tento zákon neprijal v hlasovaní o 1 hlas. Opätovné hlasovanie je možne najskôr o pol roka. Od 1. januára 2015 nebude potrebné pri zakladaní s.r.o. preukazovať na účte základné imanie 5000 eur, bude stačiť základné imanie 1 euro. Pri s.r.o. s jednoeurovým základným imaním však pribudnú niektoré nové obmedzenia / povinnosti.  3 kategórie s.r.o. v závislosti […]
Čítaj viac

Daňová licencia od 1.1.2014

Zdaňovacie obdobie začínajúce  1.1.2014 je obdobím, za ktoré sa bude prvýkrát platiť daňová licencia a to v daňovom priznaní podávanom  v marci 2015. Čo je daňová licencia a koho sa týka ? Daňová licencia je minimálna výška dane, ktorú bude musieť daňový subjekt zaplatiť za kalendárny rok bez ohľadu na zisk alebo stratu. To znamená, že ak vám v daňovom […]
Čítaj viac

Preukazovanie základného imania na bankovom účte od 1.12.2013

Ako založiť s.r.o.  po novom ? Preukázanie splatenia základného imania už nebude možné písomným vyhlásením správcu vkladu, ale bude potrebné zložiť vklad na osobitný účet. Exitujú 2 možnosti: Založiť firemný účet, vložiť 5000 eur, peniaze budú blokované na účte do vzniku spoločnosti – cca 10 dní Založiť súkromný účet na meno správcu vkladu, vložiť  5000 […]
Čítaj viac

Daňovo-odvodová optimalizácia 2013

Využite výhody s.r.o. aj živnosti v roku 2013 ! Využite na MAXIMUM výhody s.r.o.  aj živnosti v roku 2013 ! Napriek  nesporným výhodám  s.r.o.  oproti  živnosti najmä v oblasti odvodov a ručenia za záväzky, nezdaniteľnú čiastku : 3 735,94 €, zdravotné odvody a stravné si ako náklad si môžete uplatniť iba pri živnosti. s.r.o.: pokiaľ konateľ s.r.o. nie […]
Čítaj viac

Živnosť ako závislá práca

Živnosť vykazujúca znaky závislej práce „Švarc systém“ alebo živnosť vykazujúca znaky TPP Výraz „Švarc systém“ zaužívaný v Českej republike, ale najmä v poslednej dobe často využívaný aj u nás. Pomenovanie pochádza podľa podnikateľa Švarca z Benešova, ktorý ho ako jeden z prvých začal používať už začiatkom 90 rokov minulého storočia. Ide o dodávateľsko – odberateľský vzťah zastierajúci  skutočný stav – závislú prácu. […]
Čítaj viac

Porovnanie s.r.o. a živnosti od 1.1.2013

Pozrime sa teraz bližšie na porovnanie : s.r.o. vs.  živnosť Toto porovnanie s.r.o. a živnosti zohľadňuje všetky zmeny súvisiacich zákonov platné od 1.1.2013 a je zamerané na 6 hlavných aspektov : – jednoduchosť  založenia – ručenie za záväzky – daňový aspekt – odvodový aspekt – účtovný aspekt – imidž Zdá sa, že vžitou predstavou na […]
Čítaj viac

Zmeny v zakladaní s.r.o. od 1.10.2012

V prípade ak zakladateľ s.r.o. je osobou  s daňovou   povinnosťou podľa osobitných predpisov ( má pridelené DIČ napr. ako SZČO alebo spoločník v inej s.r.o. ) musí k návrhu na zápis do Obchodného registra priložiť Súhlas správcu dane. Súhlas dostane, ak nemá daňové nedoplatky v celkovej výške presahujúcej 170 € . Žiadosť o súhlas vypracujeme […]
Čítaj viac