+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Kompletné založenie spoločnosti

Ponúkame kompletné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným rýchlo, lacno a po celom Slovensku, bez nutnosti osobného stretnutia. Naše služby sú za bezkonkurenčnú cenu, o čom svedčí mnoho spokojných zákazníkov a stovky založených spoločností. Ponúkame najpohodlnejší spôsob založenia s.r.o.

Informácie

 • Cena vr. poplatku za zápis do Obchodného registra
 • Živnostenský list vybavujeme za klienta – ľubovoľný počet voľných živností v cene
 • Platba po vydaní Živnostenského listu
 • Poradenstvo a asistencia pri podaní žiadosti o pridelenie IČ DPH v cene
 • Preukazovanie základného imania na účte

Pošlite nám tieto údaje:

Konateľ ( -lia )
 • meno, bydlisko
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia
 • mená rodičov vrátane rodného priezviska matky ( pre register trestov )
 • spôsob konania v prípade viacerých konateľov ( samostatne, spoločne, s výhradou )
Spoločník / ( -ci )
 • meno, bydlisko
 • dátum narodenia, rodné číslo
 • výška vkladu spoločníka
 • v prípade právnickej osoby IČO
Spoločnosť
 • obchodný názov
 • sídlo: adresa+číslo LV
 • základné imanie
 • predmet / predmety podnikania (  vyberte si nižšie )
 • konanie konateľov ( samostatne, spoločne, s výhradou )
 • určenie správcu vkladov

Ceny

 • 250 € – príprava dokumentov, poradenstvo, súdny poplatok, vybavenie ŽL – voľné živnosti v cene, prihlásenie na DIČ
 • do 6 € – poplatok u notára alebo na matrike – overenie 1 dokumentu
 • 0 € /7,5 € – poplatok za ohlásenie živnosti za 1 voľnú / viazanú alebo remeselnú živnosť

Máte záujem o kompletné založenie spoločnosti?

 1. Na základe údajov Vám vypracujeme a najneskôr nasledujúci deň mailom pošleme všetky potrebné dokumenty na podpis.
 2. Zakladateľskú listinu / Spoločenskú zmluvu, Splnomocnenie pre OR a Splnomocnenie pre ŽU si dáte overiť u notára, ostatné dokumenty iba podpíšete.
 3. Všetky podpísané dokumenty nám doručíte naskenované v pdf / poštou / v Bratislave aj osobne
 4. Živnostenský list vybavujeme za Vás elektronicky – bezplatne môžete ohlásiť ľubovoľný počet voľných živností, za viazanú / remeselnú živnosť zaplatíte polovicu
 5. Po prijatí dokumentov a vydaní ŽL podávame Návrh na zápis do Obchodného registra.
 6. Vaša spoločnosť bude zapísaná do 7 dní od zaplatenia súdneho poplatku