+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Založenie s.r.o. od 1.1. 2016 bez preukazovania 5000 eur // ľahšia registrácia k DPH

Nové pravidlá preukazovania splatenia základného imania pri vzniku obchdonej spoločnosti od 1.1.2016

Daňová licencia sa osvedčila v praxi. Štát vybral na dani z príjmu právnických osôb viac, ako za predchádzajúce roky . Okrem blížiacich sa parlamentných volieb, toto bude zrejme jeden z dôvodov, prečo od 1.1. 2016 opäť nebude potrebné preukazovať základné imanie ( u s.r.o. v minimálnej výške 5000 eur ) výpisom z bankového účtu. Budú platiť rovnaké pravidlá, ako pred 1.12.2013.
Na preukázanie splatenia základného imania bude postačovať písomné vyhlásenie správcu vkladu o prevzatí základného imania do vlastných rúk a jeho vložení v hotovosti do pokladne spoločnosti.

Založenie s.r.o. sa tak stane rýchlejším a dostupnejším. Pre štát platí jednoduchá rovnica. Viac firiem zapísaných v Obchodnom registri = viac daňových licencií. Napriek tomu, daňovú licenciu pri svojom podnikaní nemusíte nikdy zaplatiť. Viac o tom, ako sa jej plateniu vyhnúť si môžete pozrieť TU.

Nové pravidlá registrácie spoločnosti k dani z pridanej hodnoty ( DPH ) od 1.1.2016 u nových spoločností

Od 1.1.2016 vstúpi do platnosti novela Zákona o DPH, ktorá zruší povinnosť zloženia zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii spoločnosti k DPH. Táto povinnosť doposiaľ značne komplikovala život mnohým podnikateľom, pretože daňový úrad pri žiadosti o registráciu požadoval preukázanie, že spoločnosť už vykonáva podnikateľskú činnosť. Začatie podnikateľskej činnosti bolo však v mnohých prípadoch podmienené práve registráciou k DPH. Či už ako požiadavka obchodných partnerov pri podpise kontraktov, alebo ako ekonomická nevyhnutnosť pri nákupe majetku. Podnikatelia spravidla nemali na výber a boli nútení zložiť zábezpeku na daňový úrad, rádovo išlo o tisíce eur.

Táto absurdná požiadavka bude zo zákona vypustená, naďalej však ostáva možnosť požadovať zábezpeku v prípade, že konateľ spoločnosti je rizikovou osobou z pohľadu platenia DPH v minulosti, čo má svoje opodstatnenie. Táto úprava zákona reálne prispeje k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.