+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Preukazovanie základného imania na bankovom účte od 1.12.2013

Ako založiť s.r.o.  po novom ?

Preukázanie splatenia základného imania už nebude možné písomným vyhlásením správcu vkladu, ale bude potrebné zložiť vklad na osobitný účet.

Exitujú 2 možnosti:

  1. Založiť firemný účet, vložiť 5000 eur, peniaze budú blokované na účte do vzniku spoločnosti – cca 10 dní
  2. Založiť súkromný účet na meno správcu vkladu, vložiť  5000 eur, nechať si vystaviť výpis o zostatku a následne hneď peniaze vybrať a príp. aj zrušiť účet – peniaze potrebujete len na 1 deň

V praxi to znamená, že účet stačí vytvoriť až po vydaní živnostenského listu tesne pred podaním návrhu na zápis do Obchodného registra. Výpis s účtu sa priloží ako príloha k návrhu.

Táto novela nerieši trvalé splatenie základného imania napr. pre účely ručenia za záväzky spoločnosti, pretože vklad je možné vybrať z účtu v plnej výške v deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra. Ide teda o zbytočnú formalitu s cieľom sťažiť zakladanie s.r.o.

Nemáte 5000 eur na splatenie základného imania ?

Tipy ako sa vyhnúť  splateniu základného imania 5000 eur.

kúpa existujúcej s.r.o. –  od 300 eur vrátane súdneho poplatku za prepis

nepeňažný vklad  – auto, nehnuteľnosť, akýkoľvek hmotný majetok, na ktorý máte znalecký posudok s cenou prevyšujúcou 5000 eur

splatenie  50%  vkladu  – iba pri 2 a viacerých spoločníkov ( pri 2 spoločníkoch každý musí zložiť len 1250 eur )

požičajte si  potrebujete si požičať na 1 deň – oslovte nás !