+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Daňová licencia od 1.1.2014

Zdaňovacie obdobie začínajúce  1.1.2014 je obdobím, za ktoré sa bude prvýkrát platiť daňová licencia a to v daňovom priznaní podávanom  v marci 2015.

Čo je daňová licencia a koho sa týka ?

Daňová licencia je minimálna výška dane, ktorú bude musieť daňový subjekt zaplatiť za kalendárny rok bez ohľadu na zisk alebo stratu. To znamená, že ak vám v daňovom priznaní vyšla nulová alebo nižšia daňová povinnosť ako je výška daňovej licencie, zaplatíte daň vo výške daňovej licencie.

Pokiaľ vám v daňovom priznaní vyšla vyššia daňová povinnosť ako je výška daňovej licencie, zaplatíte vypočítanú daň, tak ako doteraz.

Štát chce touto zmenou dosiahnuť lepší výber dane z príjmu z právnických osôb oproti súčasnému stavu,  keď významná časť firiem opakovanie vykazuje nulovú daňovú povinnosť. Vytvára si tak tiež priestor pre zníženie korporátnej  dane o 1 % za zdaňovacie obdobie 2014, keďže doteraz platná výška 23% sa ukázala ako neefektívna. Táto minimálna korekcia daňovej sadzby však nevytvára  zásadný pozitívny vplyv ani na podnikateľské prostredie, ani na štátny rozpočet.

Daňová licencia sa týka všetkých právnických osôb založených za účelom podnikania s výnimkou :

– právnickej osoby v prvom roku podnikania
– právnickej osoby v konkurze a likvidácii
– právnickej osoby prevádzkujúcej chránenú dielňu alebo chránené pracovisko
– právna forma v.o.s. ( verejná obchodná spoločnosť )

Aká je výška daňovej licencie  ?

Daňová licencia znevýhodňuje firmy – platcov DPH s ročným obratom do 500 tis eur.

výška daňovej licencie

firma

480 eur

ročný obrat do 500 000 eur – neplatca DPH

960 eur

ročný obrat do 500 000 eur – platca DPH

2880 eur

ročný obrat nad 500 000 eur

Umorovanie daňovej straty bude po novom možné  len nasledujúce  4 roky,  pričom si subjekt  bude môcť započítať výšku zaplatenej daňovej licencie v predchádzajúcich rokoch, ale vždy odvedie za aktuálny rok daň  minimálne vo výške daňovej licencie.

Ako  neplatiť daňovú licenciu ?

Máte v Obchodnom registri zapísanú „mŕtvu“ firmu za ktorú musíte rovnako zaplatiť daňovú licenciu aj keď nemáte žiadny zisk ? Zbavte sa jej ! Rýchlejším a lacnejším riešením ako výmaz je predaj spoločnosti. Pokiaľ vaša spoločnosť nemá žiadne dlhy, kontaktujte nás ! Sprostredkujeme predaj vašej spoločnosti a namiesto nákladov budete z toho profitovať.

Kontaktuje nás aj v prípade, že svoju firmu nechcete predať, ale ju potrebujete vymazať z Obchodného registra.

Podnikáte 1. rok so stratou ? Využite oslobodenie od daňovej licencie v prvom roku podnikania a založte si firmu na začiatku roka.  Ak sa počas roka vaša firma stane platcom DPH, na konci roka sa jej môžete výhodne zbaviť – predaj firmy vám sprostredkujeme za výhodných podmienok a založíme novú od 1.1. ďalšieho roka.

V prípade ak nechcete svoju spoločnosť predať je možné na konci roka urobiť splynutie s inou spoločnosťou, ktorého výsledkom je nový právny subjekt.