+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Zábezpeka pri prihlásení na DPH od 1.10.2012

Povinnosť zložiť zábezpeku pri žiadosti o pridelenie IČ DPH od 1.10.2012

Zábezpeka sa bude požadovať len od právnických osôb, ktoré podajú žiadosť o platcovstvo DPH po 1.10. 2012 a splnia aspoň jednu z nasledujúcich podmienok :

1. Konateľ alebo spoločník ako FO má nedoplatky na daniach v celkovej výške minimálne 1000 € alebo ktorému bola zrušená registrácia DPH pre porušenia daňových povinností podľa  § 81, bod 2, ods. 4, písm. b)  zákona o DPH

2. Konateľ alebo spoločník ako FO alebo PO bol v minulosti konateľom alebo spoločníkom inej PO ktorá spĺňa bod 1

3. Ide o zdaniteľnú osobu, ktorá v čase podania žiadosti o registráciu k platcovtvu DPH vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie, nie reálnu ekonomickú činnosť