+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Zmeny v zakladaní s.r.o. od 1.10.2012

V prípade ak zakladateľ s.r.o. je osobou  s daňovou   povinnosťou podľa osobitných predpisov ( má pridelené DIČ napr. ako SZČO alebo spoločník v inej s.r.o. ) musí k návrhu na zápis do Obchodného registra priložiť Súhlas správcu dane. Súhlas dostane, ak nemá daňové nedoplatky v celkovej výške presahujúcej 170 € .

Žiadosť o súhlas vypracujeme za Vás.

Daňový úrad má na vydanie súhlasu lehotu 3 pracovné dni.

V prípade, že zakladateľ nie je osobou  s daňovou   povinnosťou podľa osobitných predpisov ( nemá pridelené DIČ ) priloží k návrhu na zápis do Obchodného registra len  Čestné vyhlásenie.

Uvedené ustanovenie sa týka len spoločníka, nie konateľa s.r.o.
Uvedené ustanovenie sa netýka nedoplatkov na odvodoch.
Pokiaľ sa Vás toto opatrenie dotýka, máme pre Vás riešenie, ktoré Vás nebude stáť nič navyše. Kontaktujte nás pre viac informácií.