+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Živnosť ako závislá práca

Živnosť vykazujúca znaky závislej práce

Švarc systém“ alebo živnosť vykazujúca znaky TPP

Výraz „Švarc systém“ zaužívaný v Českej republike, ale najmä v poslednej dobe často využívaný aj u nás. Pomenovanie pochádza podľa podnikateľa Švarca z Benešova, ktorý ho ako jeden z prvých začal používať už začiatkom 90 rokov minulého storočia.
Ide o dodávateľsko – odberateľský vzťah zastierajúci  skutočný stav – závislú prácu. Systém  je výhodný najmä vďaka šetreniu na odvodoch, keďže zamestnanec je stále pre zamestnávateľa výrazne drahší ako živnostník.

Ide o tzv. živnostníkov z donútenia, aj keď toto označenie nie je presné, keďže z daňovo – odvodového hľadiska je výhodnosť  na oboch stranách.

živnosť vykazujúca znaky závislej práce ( TPP )

Takýto  dodávateľsko – odberateľský vzťah  spravidla vykazuje všetky  znaky závislej práce napriek tomu, že sa nejedná o zamestnanca ale živnostníka čiže „obchodného partnera“ :
– Nadriadenosť odberateľa, podriadenosť dodávateľa
– Osobný výkon práce
– Výkon práce pracovnými prostriedkami odberateľa
– Výkon práce na náklady a zodpovednosť odberateľa
– Výkon práce v priestoroch odberateľa
– Určený pracovný čas
– Z pohľadu “zamestnanca”  existuje iba jediný pravidelný odberateľ

V súčasnosti už aj na Slovensku prebiehajú diskusie o skorom zavedení podobného opatrenia, pretože je často vyžívané napr.  v robotníckych profesiách, administratíve a podobne.
Podľa našich informácií je obmedzenie vykonávania živnosti vo vzťahu vykazujúcom všetky znaky závislej práce na Slovensku iba otázkou času.

Po jeho zavedení jedinou možnosťou ( spravidla ešte výhodnejšou ako živnosť ) je založenie jednoosobovej s.r.o. , kde ako konateľ bez odmeny neplatíte žiadne odvody okrem minimálneho zdravotného odvodu 55.02 eur.